مارول با رونماییِ «از خاکسترها» آینده‌ی ایکس-من را نمایان کرد

مارول با رونماییِ «از خاکسترها» آینده‌ی ایکس-من را نمایان کرد

پس از دوران کراکوآ

۳ هفته پیش ۳.۸ ذخیره
بدون دیدگاه
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x