چرا به تماشای The Walking Dead ادامه می‌دهیم؟

چرا به تماشای The Walking Dead ادامه می‌دهیم؟

بیاید صادق باشیم، «مردگان متحرک» در روزهای اوجش هم ضعیف است

۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ذخیره
7
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x