با هوش مصنوعی مردگان زنده می‌شوند؟ پاسخ را در فیلم Archive بیابید

با هوش مصنوعی مردگان زنده می‌شوند؟ پاسخ را در فیلم Archive بیابید

یک درام علمی تخیلی

۱۴ شهریور ۱۳۹۹ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x