در دنیای الدن رینگ چه اتفاقاتی می‌افتد؟ (منطقه کِیلید)

در دنیای الدن رینگ چه اتفاقاتی می‌افتد؟ (منطقه کِیلید)

داستان کامل بازی به تفکیک مناطق مختلف

۳ هفته پیش ۴.۲ ذخیره
2
0
دوست داشتید، نظر دهیدx
()
x