تحلیل شخصیت کریتوس – خدای خدای جنگ!

تحلیل شخصیت کریتوس – خدای خدای جنگ!

ترکیبی از سادگی، غرور و خشم!

۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲.۷ ذخیره
20
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x