۵ ویژگی خاص بدن هالک

۵ ویژگی خاص بدن هالک

چگونه یک غول سبز در بدن بروس بنر مخفی شده و چه ویژگی‌هایی دارد؟

۴ هفته پیش ۴.۸ ذخیره
3
0
دوست داشتید، نظر دهیدx