معرفی نال – خدای سیمبیوت‌ها

معرفی نال – خدای سیمبیوت‌ها

منشأ شکل‌گیری ونوم و کارنیج و بقیه سیمبیوت‌های مارول

۱ مهر ۱۴۰۰ ۳.۴ ذخیره
9
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x