آیا جرج آر. آر. مارتین هرگز می‌تواند A Song of Ice and Fire را به پایان برساند؟

آیا جرج آر. آر. مارتین هرگز می‌تواند A Song of Ice and Fire را به پایان برساند؟

زمان به سود خوانندگان نمی‌گذرد

۱۴ مهر ۱۴۰۲ ۴ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x