آیا مگنیتو می‌تواند پتک تور را به دست بگیرد؟

آیا مگنیتو می‌تواند پتک تور را به دست بگیرد؟

قدرت جادوی میولنیر بیش‌تر است یا قدرت ژنتیکی مگنیتو؟

۱۱ آذر ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x