چگونه قرار بود از ارتش بتمن‌ها در جنگ جهانی دوم استفاده شود؟

چگونه قرار بود از ارتش بتمن‌ها در جنگ جهانی دوم استفاده شود؟

از دل داستان‌های خیالی تا جنگی کاملاً واقعی

۴ فروردین ۱۳۹۹ ۵ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x