بررسی کمیک Spider-Man: The Spider’s Shadow

بررسی کمیک Spider-Man: The Spider’s Shadow

چه می‌شد اگر مرد عنکبوتی، ونوم می‌بود؟

۲۲ مرداد ۱۴۰۰ ۴.۳ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x