چرا اسم اولیه انتشارات مارول تغییر پیدا کرد؟

چرا اسم اولیه انتشارات مارول تغییر پیدا کرد؟

از تایملی کامیکز تا اتلس و در نهایت مارول

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ ۴ ذخیره
1
0
دوست داشتید، نظر دهیدx
()
x