مصاحبه با مارتین والاس – از میراث او تا تغییر صنعت بردگیم توسط کیک‌استارتر

مصاحبه با مارتین والاس – از میراث او تا تغییر صنعت بردگیم توسط کیک‌استارتر

حرف‌های خواندنی طراح کهنه‌کار صنعت بردگیم

۲۰ تیر ۱۳۹۸ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x