معرفی کثولهو – نماد وحشت لاوکرفتی

معرفی کثولهو – نماد وحشت لاوکرفتی

«در خانه‌اش در ارلیه، کثولهوی مُرده در خواب منتظر است»

۳ هفته پیش ۴.۲ ذخیره
16
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x