سیر تکامل کتوومن از ویلن بودن تا معشوقه بتمن شدن

سیر تکامل کتوومن از ویلن بودن تا معشوقه بتمن شدن

چطور سلینا کایل از یک دشمن تبدیل به عشق بروس وین شد؟

۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ۴.۱ ذخیره
1
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x