در دنیای الدن رینگ چه اتفاقاتی می‌افتد؟ (دنیای زیرزمین در کنار عمیق‌ترین ریشه‌ها)

در دنیای الدن رینگ چه اتفاقاتی می‌افتد؟ (دنیای زیرزمین در کنار عمیق‌ترین ریشه‌ها)

داستان بازی به تفکیک مناطق

۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ۵ ذخیره
3
0
دوست داشتید، نظر دهیدx