۱۰ مکانیک‌های واقع‌گرایانه بازی‌ها که بازی‌ها را بدتر جلوه می‌دهند

۱۰ مکانیک‌های واقع‌گرایانه بازی‌ها که بازی‌ها را بدتر جلوه می‌دهند

زیادی واقعی بودن همیشه هم خوب نیست!

۲۴ مهر ۱۴۰۱ ۴.۵ ذخیره
14
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x