یک تئوری برای دنباله فیلم جوکر – بروس وین تبدیل به شخصیتی جز بتمن می‌شود؟

یک تئوری برای دنباله فیلم جوکر – بروس وین تبدیل به شخصیتی جز بتمن می‌شود؟

حرکتی جسورانه یا حماقت محض؟

۱۳ آذر ۱۳۹۸ ذخیره
7
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x