پدیده‌ای به‌نام هایائو میازاکی: او در «شهر اشباح» معضل تن فروشی کودکان را به باد انتقاد گرفت

پدیده‌ای به‌نام هایائو میازاکی: او در «شهر اشباح» معضل تن فروشی کودکان را به باد انتقاد گرفت

نگاهی به وجهه تاریک این انیمه سینمایی

۴ خرداد ۱۳۹۹ ۳ ذخیره
8
0
دوست داشتید، نظر دهیدx