پیش از داستان ارباب حلقه‌ها چه اتفاقاتی در سرزمین میانه افتاد؟

پیش از داستان ارباب حلقه‌ها چه اتفاقاتی در سرزمین میانه افتاد؟

دورانی که حلقه‌های قدرت ساخته شدند

۱۰ شهریور ۱۴۰۱ ۴.۸ ذخیره
2
0
دوست داشتید، نظر دهیدx