۵ ویژگی خاص بدن ولورین

۵ ویژگی خاص بدن ولورین

جهش یافته‌ای که بدن او تبدیل به یک سلاح شد

۶ مرداد ۱۴۰۱ ۴.۴ ذخیره
2
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x