در دنیای الدن رینگ چه اتفاقاتی می‌افتد؟ (رسیدن به جایگاه الدن لرد)

در دنیای الدن رینگ چه اتفاقاتی می‌افتد؟ (رسیدن به جایگاه الدن لرد)

داستان بازی به تفکیک مناطق

۱ شهریور ۱۴۰۱ ۴.۹ ذخیره
4
0
نظرت رو حتما بهمون بگو!x